Behöver en konstnär ha konstutbildning?

Är det nödvändigt att utbilda sig för att bli en konstnär? Eller är det självlärda geniet den sanna konstnären?

Autodidakt

Det finns yrkesverksamma konstnärer som är självlärda, autodidakta, och det finns konstnärer med flera års utbildning. Det vanligaste är att först studera på förberedande konstskola innan man eventuellt söker till en högskola. En bildkonstnär kan ha tio års utbildning i ryggen när denne kliver ut i arbetslivet. De som kallas autodidakta har även de ofta gått olika förberedande skolor men inte konsthögskola.

Utbildning

Behöver konstnären utbildning för att förstå sig på konsten som denne själv gör? Möjligen. Att utvecklas som konstnär sker inte över en natt. Vi kan ha en fallenhet och ett intresse för det konstnärliga, men det är ett idogt nötande och övande som ger färdighet. Färdigheten handlar dels om ett tekniskt kunnande som behöver läras ut. Dels ger det pågående samtalet om konstnärliga processer eleven färdigheter att kommunicera sitt eget arbete. Genom teoriundervisning och ateljésamtal får man ett större konsthistoriskt och teoretiskt vetande. Ett vetande som kan vägleda då man söker ett eget uttryck.

Tid att utvecklas

Finns det inte en risk att i alltför hög grad blir påverkad av en lärare eller av de strömningar som just nu gäller? Att man förlorar sin egen särprägel? Möjligen är det en kamp för vissa, men det är ändå svårt att se att mer kunskap någonsin skulle vara av ondo. Att vara kunnig i sitt ämne handlar inte bara om att ha kunskap om fältet man verkar i utan även att ha tillräcklig kunskap om sig själv.

Vad vill jag? Hur ser mitt uttryck ut och vad strävar jag mot? Att lära sig detta tar tid, och tid är något man kan få under utbildningen. Så nog kan en konstutbildning vara en bra grund att stå på. Trots det blir även den bästa utbildningen så småningom bara en notis i ett CV. För många en tung belastning i form av livslånga CSN lån. Som tur är kan en konstnär utveckla sitt arbete livet igenom. Oavsett utbildningsgrad är det ändå i slutändan det idoga arbetet som ger konstnärlig utveckling.